Disclaimer

Disclaimer

Ondanks het feit dat bedrijfsafval.nl uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De door jou verstrekte persoonsgegevens worden door bedrijfsafval.nl uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder jouw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. Bedrijfsafval.nl gebruikt jouw gegevens slechts voor het doel waarvoor je deze aan ons ter beschikking stelt.