Ontheffing voor het reinigingsrecht

Wanneer de gemeente afval ophaalt bij een bedrijf moet je reinigingsrecht betalen. Maar hier kun je als bedrijf ontheffing voor aanvragen. Wij leggen je graag uit hoe dit werkt.

In Nederland zijn er een aantal gemeentelijke heffingen die genoemd worden in de wet. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om te betalen voor de inzameling en verwerking van afval. Wanneer je als particulier afval wegbrengt moet er afvalstoffenheffing worden betaald. De gemeente heeft namelijk een wettelijke plicht om huishoudelijk afval op te halen. Bij bedrijven werkt dit net even anders. Wanneer de gemeente afval ophaalt bij een bedrijf moet je reinigingsrecht betalen. Maar hier kun je als bedrijf ontheffing voor aanvragen. Wij leggen je graag uit hoe dit precies werkt.

Reinigingsrecht

Wanneer bedrijfsafval door de gemeente wordt opgehaald moet je hiervoor reinigingsrecht betalen. Reinigingsrecht is een gemeentelijke heffing die je als bedrijf jaarlijks moet betalen middels een aanslag. Dankzij deze heffing wordt het bedrijfsafval opgehaald én verwerkt door de gemeente. Reinigingsrecht geldt per adres waar afval wordt opgehaald. De tarieven van het reinigingsrecht verschillen per gemeente. Het kan een vast bedrag zijn of afhangen van de hoeveelheid afval. Wist je al dat je ontheffing kunt aanvragen voor het reinigingsrecht? Dit kan alleen als je het afval laat ophalen door een erkende afvalinzamelaar in plaats van door de gemeente.

Witte kraakperswagen met logo BA

Erkende afvalinzamelaar

Een erkende afvalinzamelaar vervoert het bedrijfsafval naar erkende verwerkers waar het afval wordt verwerkt. Bedrijfsafval.nl is een erkende afvalinzamelaar met goedkope afvalcontainers. Wij beschikken over uitgebreide kennis over de verschillende afvalstromen en een diversiteit aan inzamelmiddelen. Door het bedrijfsafval uit te besteden aan ons bespaar je jezelf een hoop moeite én geld. Het maakt niet uit waar in Nederland je gevestigd bent, wij hebben voor iedereen een goedkope afvalcontainer. We coördineren de afvalstromen van de inzameling tot aan de verwerking. Hierbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk afval wordt gerecycled. Zo werken we zo duurzaam mogelijk.

Ontheffing aanvragen

Ontheffing van het reinigingsrecht hoef je maar één keer aan te vragen. Dit kan schriftelijk via de afdeling Belastingen of online via het formulier Ontheffing Reinigingsrecht bij jouw gemeente. Je krijgt meestal binnen 3 weken een reactie.

Soorten bedrijfsafval

Bij elk bedrijf komt er bedrijfsafval vrij. Bij iedere branche komt er ander soort afval vrij. In de horeca komt bijvoorbeeld veel swill en glasafval vrij, terwijl bij kantoren voornamelijk karton, vertrouwelijke documenten en restafval vrijkomt. Het is zonde als afval wat goed recyclebaar is bij het restafval terecht komt. Dan gaan er nuttige grondstoffen onnodig verloren, wat natuurlijk erg zonde is. Denk daarom altijd na welke containers aansluiten bij jouw bedrijfsafval.

Afvalstroom karton

Restafval wordt duurder

Afval scheiden is belangrijk voor de toekomst. Een van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat we in 2030 gezamenlijk gezamenlijk 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Het uiteindelijke doel is om in 2050 een duurzame en circulaire economie te zijn, waarbij de uitstoot van broeikasgassen per saldo nul is. Dit heeft als gevolg dat het verwerken van restafval, wat verbrand wordt, steeds duurder wordt. Bij het verbranden komt namelijk het schadelijke broeikasgas CO2 vrij. Deze kosten worden doorberekend aan de klant, jij dus in dit geval. Om te besparen op je afvalkosten is het dus belangrijk om zo min mogelijk restafval te hebben.

Wanneer jij het afval goed scheidt, ben je duurzaam aan het ondernemen. Afval scheiden en recyclen is goed voor het klimaat en het milieu. Restafval wordt zwaarder belast door de overheid dan afvalstromen die gerecycled kunnen worden. Het is daarom aan te raden om naast restafval ook een papier/karton container neer te zetten. Papier en karton is volumineus afval. Door dit apart te houden van je restafval, zit de restafvalcontainer minder snel vol en dalen je afvalkosten.

Een praktisch voorbeeld

Een restafvalcontainer van 770 liter die één keer per twee weken wordt geledigd kost € 58,90 exclusief btw per maand. Wanneer je het afval van papier en karton scheidt in een daarvoor bestemde container kun je een kleinere restafvalcontainer nemen. Een losse papier/karton container van 360 liter (6 volle vuilniszakken) die één keer per twee weken wordt geledigd kost € 19,95 exclusief btw per maand. Een container voor restafval van 360 liter, die één keer per twee weken wordt geledigd kost € 29,40 exclusief btw per maand. Dit komt samen op € 49,35 euro exclusief btw. Dit is dus goedkoper dan één grote restafvalcontainer én je bent duurzaam aan het ondernemen!

Waarom bedrijfsafval.nl?

Op onze website bestel je gemakkelijk en snel een goedkope afvalcontainer. De eerste keuze is de afvalstroom waarvoor je een afvalbak nodig hebt. Vervolgens geef je aan welke grootte je wilt en welke container. De laatste keuze is de ledigingsfrequentie. De bakken variëren van 120 liter tot 2500 liter en zijn allemaal scherp geprijsd. De containers worden door ons gratis geplaatst in heel Nederland. Het contract is maandelijks opzegbaar waardoor je flexibel kan inspelen op de behoeften op dat moment en je dus ook nergens aan vast zit. De containers worden (indien gewenst) binnen 24 uur geleverd. Hoe vaak de containers worden geleegd heb je zelf in de hand. Je regelt alles zelf gemakkelijk online, ideaal!

Wil jij met jouw bedrijf ook geld besparen op de afvalkosten? Laat je afval dan ophalen en verwerken door een erkende afvalinzamelaar. Hierdoor kun je een ontheffing aanvragen voor het reinigingsrecht, wat jou weer geld bespaart! Wij komen als erkende afvalinzamelaar graag het bedrijfsafval bij je ophalen.