Afvalstromen – Vetput legen

Iedere organisatie waarbij water dat is vervuild met vet op de riolering wordt geloosd, is verplicht om een vetafscheider (ook wel vetput genoemd) te plaatsen. Dat houdt dus in dat vrijwel iedere horecaonderneming, van restaurants tot cafés en hotels, een vetafscheider dient te hebben. Maar ook in de voedingsmiddelenindustrie bevat het afvalwater vet en is het dus verplicht om een vetafscheider te plaatsen.

Een vetafscheider dient regelmatig geleegd, gereinigd en geïnspecteerd te worden. Daarvoor zoekt u natuurlijk een betrouwbare partij, zoals Bedrijfsafval.nl! U spreekt met ons een passende ledigingsfrequentie af, zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Oliën en vetten

Warmte maakt vetten vloeibaar. Als uw oliën en vetten dus met warm water worden weggespoeld, lijkt er weinig aan de hand te zijn. Zodra het echter afkoelt, gaat het stollen. Dit verstopt dan langzaam maar zeker het riool. Uiteindelijk komt u dan voor een nare verassing te staan. Voor u het weet komt het water terug omhoog en krijgt u te maken met overstromingen en stankoverlast. Het oplossen van een dergelijke situatie brengt vaak hoge kosten en een boel geregel met zich mee. Daarnaast veroorzaakt het een zeer onhygiënische situatie. Zeker in een keuken of kantine is dit natuurlijk niet gewenst. Daarom is het voor ieder bedrijf waar met olie en vet vervuild water wordt weggespoeld verplicht om een vetafscheider te plaatsen.

Frituurvet

Neem een abonnement!

Hoe werkt een vetput?

Afvalwater met daarin de vet en olieresten wordt opgevangen in de vetput. Deze dient dan ook altijd tussen de (keuken)afvoer en het riool te liggen. De vetput dient dus eigenlijk als een filter, zodat het vuile spoelwater niet direct in het riool terechtkomt. Een vetput is speciaal ontworpen om ervoor te zorgen dat het water afremt. Om de vetresten van het water te scheiden, is het namelijk van belang dat het water tot rust komt. Vetten en etensresten hebben een andere dichtheid dan water. Dus zodra het water in de tank tot rust is gekomen, zakken de zware deeltjes (zoals slib/etensresten) naar de bodem en drijft het vet naar de oppervlakte. Tussen deze lagen blijft dan ‘’schoon’’ afvalwater over. Met ‘’schoon’’ bedoelen we water dat vrij is van vet- en slibresten. Dit water loopt vervolgens door naar het riool.

Reiniging en inspectie van uw vetput

Bedrijven die gebruikmaken van een vetafscheider, zijn verplicht deze minimaal één keer per jaar te laten legen, schoonmaken en inspecteren. Om te voorkomen dat vervuild afvalwater het riool instroomt, dient de vetput geleegd te worden als de slibopvangruimte voor 50% gevuld is en/of de vetlaag 15 centimeter dik is. De maat van de vetput dient dus goed aan te sluiten bij de hoeveelheid vervuild afvalwater. Daarnaast is een juiste ledigingsfrequentie van groot belang. Dat maakt het gemakkelijker om de put regelmatig te laten reinigen en inspecteren. Bij Bedrijfsafval.nl is het mogelijk om een vaste ledigingsfrequentie af te spreken. Zo komt u in ieder geval niet voor nare verassingen te staan en houdt u gemakkelijker bij wanneer uw vetput voor het laatst is gereinigd en geïnspecteerd.

Vetput reinigen
Vetput legen

Vetput legen

Bij iedere lediging controleren wij hoe dik de vet- en sliblagen zijn. Daarna zuigen we met behulp van een tankwagen de put leeg en ontstoppen we de aan- en afvoerleidingen. Uiteraard maken we ook de vetafscheider zelf schoon. Zodra de vetput leeg en schoon is, onderwerpen we deze aan een grondige inspectie. U bent immers verplicht om ervoor te zorgen dat uw vetafscheider goed werkt. Dankzij de inspectie merken we eventuele gebreken tijdig op, zodat deze snel verholpen kunnen worden. Zo bent u verzekerd van een goede werking van uw vetput.

Recycling

Na het ledigen, zorgt Bedrijfsafval.nl ervoor dat uw afval op een milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt. Oliën en vetten zijn geschikt voor recycling. De verwerker stopt al het afval in grote tanks en verwarmt deze. Ook in deze situatie is er sprake van een scheiding van de verschillende afvalstoffen. Eventuele zware restproducten zakken naar de bodem en het vet drijft op de olie. Deze verschillende producten worden vervolgens apart verwerkt tot nieuwe producten. Oud frituurvet wordt bijvoorbeeld veel gebruikt bij de productie van biodiesel. De restproducten worden gebruikt bij de productie van andere producten, bijvoorbeeld: make-up, zeep of smeermiddel.

Meer informatie

Heeft u een vetput en zoekt u een betrouwbare partner om deze tijdig te laten ledigen? Vul dan onderstaand formulier in. Wij zijn actief door heel Nederland en dankzij onze praktische ledigingsabonnementen heeft u altijd een ledigingsschema dat bij uw wensen aansluit. Is er een keer een extra lediging nodig? Ook dat is uiteraard geen probleem.