Restafval

Gratis plaatsing
Scherpe tarieven
Grootste aanbod
Door heel Nederland!
Maandelijks opzegbaar

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom zo klein mogelijk te houden en je zult zien dat dit financieel voordelig is. Door afval zo veel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas en swill, blijft er zo min mogelijk restafval over. Kies uit het grootste assortiment rolcontainers en bestel de beste rolcontainer voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je al het niet-recyclebare afval dat je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas horen niet thuis in de restafvalcontainer. Ook voor PMD scheiden hebben wij de juiste container.

Direct aanvragen
Restafval container

De juiste container

Bij bedrijfsafval.nl vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de container op een openbare plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, afhankelijk van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt gratis bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Nadat afval op een correcte manier is ingezameld, wordt dit op de juiste manier verwerkt. De verwerking van restafval verloopt anders dan overige afvalstromen. Restafval is namelijk niet direct te recyclen. Restafval wordt verbrand in een van de diverse Afval Verbrandings Installaties (AVI’s) in Nederland. De energie die ontstaat tijdens de verbranding kunnen we weer goed gebruiken.

Wat mag er bij het restafval?

Wel:

 • Brandbare niet recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

NIET:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit- en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is, dan wel waarvan niet duidelijk is of deze mogelijke gevaarlijke eigenschappen bezitten
 • Verpakkingen, niet gespoeld en/of met gevaarsetiketten en/of -symbolen