Afvalscheiding; waarom zou je eraan beginnen?

Binnen een bedrijf is afvalscheiding vaak niet de belangrijkste zaak waaraan gedacht wordt. Je hebt het, je wilt ervan af, maar dat mag de dagelijkse gang van zaken niet belemmeren. Toch zien we bij bedrijfsafval.nl steeds meer bedrijven die de noodzaak van het scheiden van afvalstromen inzien. Niet alleen omdat het goed is voor het milieu. Ook omdat het vaak goedkoper is. Waarom zou u eraan beginnen?

De harde cijfers

Eerst de cijfers, hoe doen we het eigenlijk in Nederland? In ons land komt jaarlijks ruim 60 miljoen ton afval vrij. Ruim 50% hiervan wordt hergebruikt. Hiermee staan we wereldwijd in de top 8. Bedrijfsafval, ook wel restafval genoemd, is wat er overblijft als al het andere afval gescheiden is. Dit wordt verbrand of gestort. Dit zorgt voor CO2-uitstoot. Met een goede afvalscheiding kan deze dus nog verder omlaag. Bij bedrijven die dit goed voor elkaar hebben is de verhouding tussen gescheiden afval en bedrijfsafval vaak ongeveer 75% en 25%. Bij anderen is dit andersom.

Hoe redden we het milieu?

Door afval goed te scheiden kunnen we de bijdragen aan een goed milieu. Hoe minder bedrijfsafval er overblijft, hoe meer we kunnen recyclen. Het scheiden van papier en glas is iets dat we allemaal wel kennen. Maar ook PMD en etensresten kunnen hergebruikt worden. Van etensresten wordt bijvoorbeeld biogas en meststof gemaakt. PMD scheiden gebeurt in veel huishoudens, maar is voor veel bedrijven nog nieuw. Op deze manier creëren we een circulaire economie, een systeem dat het hergebruik van producten en grondstoffen maximaliseert.

Wat kunt u doen?

Ook uw bedrijf kan door afvalscheiding een steentje bijdragen aan een beter milieu. Breng bijvoorbeeld eerst uw afvalstromen in kaart. Wat voor soort afvalstromen heeft u en welke kunt u nog scheiden? Bedrijfsafval.nl biedt voor verschillende afvalstromen containers in verschillende maten aan. Hiermee zet u een goede stap naar afvalscheiding bij uw bedrijf. Probeer ook afval te voorkomen. Ga bijvoorbeeld in gesprek met leveranciers over verpakkingen van de door hun geleverde producten.

Voor sommige bedrijven is het zelfs verplicht hun afval goed te scheiden. Het uitgangspunt bij afvalscheiding is het scheiden van afvalstoffen, deze gescheiden te houden en gescheiden af te voeren. Dit geldt voor bedrijven waar grote hoeveelheden afval vrijkomen. Wanneer afvalscheiding echter eenvoudig is, is het ook voor kleinere bedrijven verplicht. En wij maken een container huren gemakkelijk voor u.

De voordelen van afvalscheiding

Naast dat het goed is voor het milieu, zijn er nog meer voordelen van het scheiden van afval. Ten eerste is het vaak een stuk goedkoper. Het verwerken van bedrijfsafval is duur. Gescheiden afvalstromen die hergebruikt worden, leveren echter geld op. Door deze stromen gescheiden aan te bieden, bespaart u dus kosten. Maar ook de inzet van mensen kan omlaag. Door een centrale afvalinzameling hoeven er minder kleine prullenbakken geledigd te worden.

Ten tweede motiveert het mensen. Wanneer u medewerkers informeert over het scheiden van afval en de resultaten daarvan zien zij dit als een beloning voor hun inzet. Het creëert ook bewustwording. Dit maakt het afval scheiden voor medewerkers leuk en nuttig.

Afvalscheiding plastic

De nadelen van afvalscheiding

Natuurlijk lijken er op het eerste gezicht ook nadelen aan afvalscheiding te zitten. Omdat u meerder afvalstromen heeft, heeft u meerdere containers nodig. Dit neem meer ruimte in. Vergeet daarbij niet dat de containers een stuk kleiner kunnen zijn omdat niet al het afval in één container moet.

Een ander nadeel dat vaak genoemd wordt is dat het lastig is in te passen in de bedrijfsvoering. Bedenk daarbij dat dit soort zaken ook gewenning is. De meeste mensen scheiden thuis ook papier en glas. Kost dat veel tijd en planning? Dit is zo ingeburgerd dat het een normale gang van zaken is. En zeg nou zelf; werken aan een beter milieu mag toch wel een beetje moeite kosten?

Afvalscheiding; begin er vandaag nog mee!

Afvalscheiding levert dus een heleboel voordelen op. Het is in het begin dan misschien een aanpassing die doorgevoerd moet worden, daarna gaat het bijna vanzelf. Begin er dus vandaag nog mee. Breng uw afvalstromen in kaart en kijk wat voor afvalcontainer u nodig heeft. Bij Bedrijfsafval.nl huurt u snel en goedkoop de juiste containers. En zeg nou zelf, een bijdrage leveren aan een beter milieu wilt toch iedereen? Overtuigd? U kunt snel online uw afvalcontainer bestellen. Kijk daarvoor op onze bestelpagina.

Bestel uw container!